Rendipäevade arvestus

Lisatud: 27.04.2018

Rendimeister OÜ arvestab renditasu tööpäevade eest  ehk viis päeva nädalas.
Hinnakirjas * tähistatud seadmete puhul arvestatakse renti kõikide kalendripäevade eest
ehk seitse päeva nädalas.Selliste seadmete hulka kuuluvad teisaldatatavad piirdeaiad,
soojakud, konteinerid, tugipostid ja toestuselemendid, ohutuspiirded, raketise lukud ja
kesküttesüsteemi ühendatatavad kuumavee puhurid.
Nädalavahetusel arvestatakse renti ühe päeva eest, kui seade renditakse reedel peale kella 15.00
ja tagastatakse esmaspäeval enne kella 10.00.
Kui seade tagastatakse hommikul enne kella 10.00, siis tagastamise päev rendi arvestusse ei lähe.